Türkiye-Morityus Serbest Ticaret AnlaşmasıTürkiye-Morityus Serbest Ticaret Anlaşması


Ülkemiz ile Morityus arasında yürütülen müzakereler neticesinde 9 Eylül 2011 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın (STA) onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’nin 29 Mart 2013 tarihli mükerrer sayısında yayımlanmasıyla birlikte STA’nın iç onay işlemleri ülkemiz bakımından tamamlanmıştır. STA’nın yürürlük tarihinin belirlenmesine yönelik olarak nota teatisi yapılmış olup Anlaşma 1 Haziran 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü