Türkiye – Kore Arasındaki STA Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Türkiye – Kore Arasındaki STA Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında serbest ticaret alanı tesis eden çerçeve anlaşma kapsamında hizmet ticareti anlaşmasının ilişik notlarla birlikte onaylanmasına ilişkin 2018/11621 sayılı Karar,  05.06.2018 tarihli 30442 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Anlaşma ile;

Taraflar, DTÖ Anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini teyit ederek, hizmet ticaretinin karşılıklı olarak tedricen serbestleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri ortaya koymayı amaçlamışlardır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.