Türkiye ile Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşmasının Tadili Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Türkiye ile Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşmasının Tadili Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye – Gürcistan arasında 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.

Söz konusu STA ile taraflar arasında tüm sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergiler kaldırılmış ve tarım ürünleri ticaretine ilişkin Protokol I kapsamında bazı ürünlerde karşılıklı tavizler tanınmıştır.

Bahse konu STA’nın genişletilmesini teminen karşılıklı tarım tavizlerine ilişkin Protokol I’i tadil eden 1/2022 sayılı Ortak Komite Kararı ile STA’ya hizmet ticaretinin dâhil edilmesine yönelik Protokol III, 9 Eylül 2022 tarihinde imzalanmıştır.

05.04.2023 tarihli 7444 sayılı Kanun ile; Protokol I’i tadil eden Karar ve “III Nolu Protokol’ün onaylanması uygun bulunmuştur.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kanunun yasalaşması aşamasında Genel Gerekçe’de yer alan bilgilere göre;

 
STA’nın tarım tavizlerini düzenleyen Protokol I’in geliştirilmesine ilişkin 1/2022 sayılı Ortak Komite Kararı ile Gürcistan tarafına yönelik bazı kota miktarlarında ve gümrük vergisi indirimlerinde değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan, ülkemizin güçlü bir üretici olduğu ve yüksek rakamlarda ihracat gerçekleştirdiği bazı kalemlerde ise Gürcistan tarafınca gümrük vergileri sıfıra indirilmiştir.

Protokol III’de, karşılıklı pazara giriş hükümlerinin yanı sıra hizmet sektörleri ile ilgili şeffaflık ve işbirliğinin artırılması; izin, lisans ve başvuru süreçlerinde etkinlik ve kolaylığın temin edilmesi; belgelerin karşılıklı tanınmasına yönelik işbirliği; karşılıklı işgücü hareketliliğine ilişkin kuralların belirginleştirilip etkinleştirilmesi gibi hizmet sağlayıcılarının yararına olabilecek pek çok hüküm yer almakta; sayılan sektörler özelinde teknik işbirliği sağlanmakta ve iki ülkenin yasal düzenlemelerindeki uyum ile eşgüdümü destekleyici kurallar belirlenmektedir. Taşımacılık eki kapsamında, karayolu taşımacılığı ve multi-modal taşımacılık ile ilgili sektör temsilcileri yararına hükümler yer almakta, taşımacılık alanında gelecekte sağlanacak yeni işbirlikleri için de önemli bir referans noktası oluşturulmaktadır.

Ülkemizin en çok yatırım yaptığı ilk 30 ülke arasında yer alan ve 2000-2021 yılları arasında ülkemiz müteahhitlik şirketlerince 5,3 milyar ABD Doları seviyesinde inşaat projesi üstlenilen Gürcistan’da yatırımcılarımız birçok hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektörler arasında, Tiflis ve Batum havalimanları ile bir deniz limanının işletilmesi başta olmak üzere otel, restoran, perakende mağazacılık, taşımacılık, lojistik ve sağlık sektörlerindeki yatırımlarımız dikkat çekmektedir. Gürcistan’da hizmet sektörlerinde yatırım yapan söz konusu iş insanlarımız ve şirketlerimizin haklarını kapsaması bakımından da Gürcistan ile hizmet ticaretine ilişkin imzalanan Protokol III önem arz etmektedir.
 
Konuya ilişkin detayların yer aldığı Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyon Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

TÜİK verilerine göre iki ülke arasında son 3 yılda gerçekleşen ticaret rakamları aşağıdaki gibidir

Yıllarİhracat $İthalat $
20201.326,6 Milyon USD183,6 Milyon USD
20211.557,2 Milyon USD294,6 Milyon USD
20222.088,1 Milyon USD709,2 Milyon USD
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]