Türkiye ile Filistin Gümrük İdaresi Arasındaki İkili Görüşmeler Hk. 

            Sayın Üyemiz,

 

            Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda,

            T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Filistin Gümrük İdaresi arasında 15 – 16 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da İkili görüşmeler gerçekleştirilmesi ve andan görüşmeler çerçevesinde “T.C. Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması”nın imzalanmasının öngörüldüğü,

            İlgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilmesi öngörülen ikili görüşmeler çerçevesinde, Türk ve Filistin Gümrük İdareleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik işbirliği alanları ile iki ülke idareleri arasında eğitim faaliyetleri ve Filistin Gümrük İdaresinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik yardım alanındaki işbirliği olanaklarına dair hususların gündeme gelmesinin de düşünüldüğü,

            Bu çerçevede, bahse konu ülke Filistin’de karşılaştığınız sorunlar ile anılan görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda gördüğünüz konulara ilişkin bilgilerin 08 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (enformasyon@eib.org.tr)  iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

                                                                                                                      Canan ÖZYİĞİT

                                                                                                               Genel Sekreter Yardımcısı

HC

Türkiye – Filistin İkili Görüşmeler Formu

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanın Unvanı

 

Sektörü

Adres

 

Telefon Numarası

Faks Numarası

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firma Yetkilisinin İletişim Bilgileri

Adı Soyadı/Unvanı

e-gönderi Adresi

Değerlendirmeye Alınmasında Yarar Görülen Öneriler