Türkiye ile Çin Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revize Edilmesi Görüşmelerine Başlanmıştır.Türkiye ile Çin Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revize Edilmesi Görüşmelerine Başlanmıştır.

Türkiye ile Çin arasında mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının revize edilmesi amacıyla Çin Vergi İdaresinden gelen heyet 1 Nisan 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığımızı ziyaret etmiştir. Revize edilmesi öngörülen bazı maddeler üzerinde uzlaşılmış, uzlaşılamayan maddelerin ise daha sonraki bir tarihte yüz yüze görüşmeler yoluyla ele alınması konusunda mutabakat sağlanmıştır.