Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11687 sayılı Karar, 23.06.2018 tarihli 30457 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 

Bahse konu Karar’ın 3. Maddesine “Elektronik Sistem” in tanımının yapıldığı aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”
 

Müteakip maddelerde ise; A.TR  Dolaşım Belgelerinin doldurulmasına, elektronik sistemde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemlere ve , elektronik sistemde düzenlenen A.TRDolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesine ve vize edilmesine ilişkin detaylara yer verilmiştir. 

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.