Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tarafından Yayımlanan Kılavuzlar Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tarafından Yayımlanan Kılavuzlar Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) duyurular sayfasında “Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzunun” güncellenen versiyonu ile AB mevzuatına paralel olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz” paylaşılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu

07.02.2023 tarihinde Kurumun resmi internet adresinde yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu” güncellenerek yayımlanmıştır.
 
Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz

Avrupa Birliği tıbbi cihaz mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin tıbbi cihazlara ilişkin (AB) 2017/745 sayılı Tüzüğü’nün Ek XVI’sında listelenen tıbbi amaçlı olmayan ürün grupları için ortak spesifikasyonları belirleyen (AB) 2022/2346 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü”ne paralel olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz” hazırlanmıştır. 23.05.2023 tarihli ve E-24931227-010-13408 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.
 
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz