Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik, 15/04/2018 tarihli 30392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu düzenleme ile;

  • “Genel Kurul” a ilişkin 8 inci maddesinde,
  • “Gündem” e ilişkin 11 inci maddesinde,
  •  “Genel kurul listesinin hazırlanması” na ilişkin 12 nci maddesinde,
  • “Genel kurul listesinin hazırlanması” na ilişkin 16 ncı maddesinde,
  • “Yönetim kurulu” na ilişkin 19 ncu maddesinde,
  • TİM’in organları ana başlığı altındaki “Genel Kurula” ilişkin 31 inci maddesinde,
  • “Karar Defteri” ne ilişkin 41 inci maddesinde,

Değişiklikler yapılmış,

  • Ayrıca, “Hizmet sektöründe faaliyet gösteren birliklerde 2018 yılı yıllık aidatının tahsili” başlıklı geçici bir madde eklenmiştir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.