Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR : Genel

Konu:  Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Serbest Bölgeler Kanunu

Serbest Bölgeler Kanununa eklenen “Üstyapıların Tahliyesi ve Malların Tasfiyesi” başlıklı Ek Madde 5 ile;

Arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üstyapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üstyapıda bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az altı aydan fazla olmamak üzere süre verileceği, bu sürenin sonunda kullanıcıya ait olup üstyapıdan çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisinin kalkacağı ve tasfiye hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu

Genel Kurulun görev tanımına yapılan ekleme ile;

İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesine karar verme yetkisi verilmiştir.

“ Yedek Akçelerden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine Aktarılacak Tutar” başlıklı yeni eklenen maddeye istinaden;

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net