Türkiye – Güney Kore STA’sı Kapsamındaki Menşe Beyanları ve Cezalar Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu:  Türkiye – Güney Kore STA’sı Kapsamındaki Menşe Beyanları ve Cezalar Hk.

Duyuru Özeti:

Güney Kore’den (STA kapsamında) ithalat yapan çeşitli firmalara 2019 yılı Mayıs ayından itibaren (menşe beyanı ve STA’daki şartlar arasındaki uyumsuzluk sebebiyle) ek vergiler ve cezalar uygulanmaktaydı. 

Konuya ilişkin sorunların gerek yapılan toplantılar, gerekse de ceza kararlarına yapılan itirazlar yoluyla Bakanlık yetkililerine iletilmesi neticesinde, Gümrükler Genel Müdürlüğünce sorunun çözümüne dair 21.11.2019 tarihli “İç Genelge” yayımlanmıştır.

Bahse konu Genelge’de;

Sorunun, genellikle firmaların 3. ülkelerde düzenlenen faturaların üzerinde 3. ülkede yerleşik firmalarca yapılan menşe beyanlarının da geçerli olduğunu düşünmeleri sebebiyle, Güney Kore’de yerleşik firmalarca muhtelif belgeler üzerinde yapılan menşe beyanlarını gümrük idarelerine ibraz etmemelerinden kaynaklandığına vurgu yapılmış,

Türkiye – Güney Kore STA’sı kapsamında doğrudan nakliyat ilkesine halel gelmeyecek şekilde yapılan ithalatlarda;

   —  Firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan geçerli beyanların,

  —  Serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde veya firma kayıtlarında mevcut olan Güney Kore’deki ihracatçı tarafından üçüncü ülkelerdeki firmaya yönelik olarak düzenlenen fatura üzerine yapılan menşe beyanlarının veya

     Güney Kore’deki ihracatçı tarafından üçüncü ülkedeki firmaya yönelik olarak düzenlenen ve yükleme ülkesi Güney Kore, varış ülkesi Türkiye olan çeki listesi, konşimento, menşe şehadetnamesi gibi ticari belgeler üzerinde yapılan beyanlarının,

   —  Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde mevcut olmayan ve ilgili Yönetmelik kapsamında sonradan hazırlanan menşe beyanlarının,

​​​Gümrük idaresine ibraz edilmesi,

Gümrük idarelerince söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün yapılması,

Sonradan kontrol sonucunun olumlu olması halinde gümrük vergilerinin kaldırılması/geri verilmesi, henüz tahsil edilmemiş ceza kararlarının ise iptal edilmesi gerektiği,

Bildirilmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net