Türkiye – Fas STA Tadil Müzakereleri ve Türk Menşeli Ürünlere Vergi Getirilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Türkiye – Fas STA Tadil Müzakereleri ve Türk Menşeli Ürünlere Vergi Getirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında uygulamaya konulmuş olan bir serbest ticaret anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşmanın da etkisiyle Türkiye’nin Fas’a gerçekleştirdiği ihracat süreç içerisinde artarak 2019 yılı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Buna mukabil, Fas'tan ülkemize 700 milyon dolar ithalat yapılmaktadır.

Bahse konu ihracatın yaklaşık yarısına yakınını tekstil ürünleri oluşturmakta olup, değer olarak 1 milyar dolar civarındadır.

2020 yılının başında, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına rağmen hazır giyim ve tekstil ürünlerine % 27 oranında gümrük vergisi uygulanacağına dair duyurular paylaşılmıştır.  

Yıl içerisinde yapılan çeşitli duyurularda; Fas ile ülkemiz arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Fas'ın karşı karşıya kaldığını iddia ettiği dış ticaret açığının gözden geçirilmesi için ülkemiz ile Fas arasında yürütülen "Türkiye-Fas STA'sını Tadil Eden Anlaşma" müzakerelerinin halihazırda devam ettiği bildirilerek, bahse konu tadil anlaşması ekli listelerinde yer alacak ürünlerde Fas'ın ülkemiz ihraç ürünlerine yönelik olarak ilave vergi uygulamasının söz konusu olabileceği belirtilmiştir.

Son olarak fibre2fashion web sitesinde yayımlanan habere göre; Fas’ın STA Tadili kapsamında öngörülen değişiklikleri onayladığı ve 1.200 çeşit Türk menşeli üründe vergilerin 5 yıllık bir periyotta % 90’a varan oranda arttırılacağı ifade edilmektedir.

54.20 sayılı yasa tasarısı ile; Fas’ın Türkiye ile karşılıklı ticarette vermiş olduğu 1,2 milyar dolarlık açığı kapatmayı hedeflediği belirtilmektedir.

Not : Söz konusu haberde STA’nın gözden geçirilmesine ilişkin tasarının her iki tarafça 24 Ağustos tarihinde imzalandığı belirtiliyor olsa da Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında henüz buna dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net