Türkiye Enerji İhtiyacını İthalattan KarşılıyorDünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Türkyılmaz, dünyada enerji talebi en fazla artan ülkeler arasında Türkiye’nin yer aldığını söyledi.

Türkyılmaz, bu alanda dışa bağımlılığın yüzde 72 olduğunu ve ithalatının dörtte birinin enerjiye gittiğini kaydetti.

Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından ‘Türkiye’nin Enerji Görünümü’ konulu söyleşi düzenlendi. Seyhan Oteli’nde yapılan toplantıda konuşan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Türkyılmaz, Türkiye’nin yıllık enerji talep artışının,1990’dan itibaren yüzde 4,6 olduğuna dikkat çekti.

Türyılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 2010-2030 dönemi için elektrik sektöründe gerekli yatırım ihtiyacını 225 – 280 milyar dolar olarak tahmin ettiğini söyledi. Oğuz Türkyılmaz, 2011 yılı verilerine göre Türkiye’nin enerji tüketiminin en büyük bölümünü doğalgaz oluşturduğuna dikkat çekerek, “Enerji tüketimimizin yüzde 32.3’ünü doğalgaz, yüzde 26.7’ünü petrol, yüzde 17’sini kömür ve yüzde 4.4’ünü ise linyitten, yüzde 3.1’ini ise odun-çöpten karşılıyoruz.” diye konuştu.

ENERJİ İTHALATIMIZ 2012’DE 60 MİLYAR DOLARA ULUŞTI

Enerjide dışa bağımlılığın her geçen yıl arttığına da değinen Oğuz Türkyılmaz, Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında enerjide dışa bağımlılık geldiğini aktardı. 2011’de 54 milyar dolara ulaşan enerji girdileri ithalatının 2012’de, 60 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Türkyılmaz, ithal kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların bu denli yüksek kullanımının önümüzdeki yıllarda karbon salımlarına yönelik gündeme gelebilecek cezai ekonomik yaptırımlara da yol açabileceğini ifade etti.

Yanlış politikalar nedeniyle enerji girdileri ithalatının 100 milyar doları aşacağını işaret eden Türkyılmaz şunları söyledi: “Son 20 yılda, yeterli sayıda santral yapılmadığı ve linyit üretimi yüzde 57 arttığı için, elektrikte 2010 değerine göre yüzde 17 daha dışa bağımlılığımız artmıştır. Yerli kömürün elektrikteki payı 1990’da yüzde 35 iken, 2009’da yüzde 22, 2010’da yüzde 18’e gerilemiştir. Ülkemizde 1980’li yıllardan önce son derece düşük miktarlarda başlayan kömür ithalatı, 1990’lı yıllarda 10 milyon tonun ve 2000’li yıllarda ise 20 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2011 yılı itibariyle toplam kömür ithalatımız yaklaşık 24 milyon ton düzeyindedir. Genel eğilim dikkate alındığında, ithalatın önümüzdeki yıllarda da artarak süreceği görülmektedir.”

MMO Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, enerjinin birikmiş yaşam olarak da adlandırılabileceğini belirterek, “Yaşamın sürdürülebilmesinin temel gereği olan enerji, besin zincirinin tepesinde bulunan insan için de hem fiziki bir ihtiyaç, hem de toplumsal-ekonomik yaşamın sürdürülebilmesinin olmazsa olmazıdır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıyı, Sanayi Odası Başkanı Sadi Sürenkök ile çok sayıda MMO üyesi ile davetli izledi.

Kaynak: ihracat info tr