Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret AnlaşmasıTürkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması
Ülkemizle Morityus arasında yürütülen STA müzakereleri sonucunda 9 Eylül 2011 tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve Morityus Dışişleri, Bölgesel Bütünleşme ve Uluslararası Ticaret Bakanı Arvin BOOLELL tarafından İstanbul’da imzalanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın iç onay işlemleri Taraflarca tamamlanmış olup, söz konusu Anlaşma 1 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.