Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serb.Tic.Alanı Tesis Eden Ortaklık Anl. Onay.ı Hk. Karar-2013/4449(R.G.Mük.:30.04.2013-28633)Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serb.Tic.Alanı Tesis Eden Ortaklık Anl. Onay.ı Hk. Karar-2013/4449(R.G.Mük.:30.04.2013-28633)

          24 Kasım 2010 tarihinde Beyrut’ta imzalanan ve 10/1/2013 tarihli ve 6388 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/2/2013 tarihli ve 725435 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararın Tam metni için tıklayınız.