Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına 2013/4417(R.G.Mük.:30.04.2013-28633)Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına 2013/4417


    18 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/2/2013 tarihli ve 39268 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararın tam metni için tıklayınız.