Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerine Vize Muafiyeti-2013/4419 (R.G.: 27.04.2013-28630) Karar Sayısı : 2013/4419
      15 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 8/2/2013 tarihli ve 22327 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Anlaşma metni için: