Türkiye – Birleşik Krallık STA’sı Kapsamında Menşe Beyanı Üzerinde REX Numarası Girilmemesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye – Birleşik Krallık STA’sı Kapsamında Menşe Beyanı Üzerinde REX Numarası Girilmemesi Hk.

Duyuru Özeti:


Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX):  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülke gümrük idareleri, İsviçre, Norveç ve Türkiye Gümrük İdareleri ile Faydalanan Ülke yetkili idarelerinin; veri girişi, güncelleme ve silme yetkileri ile verilere erişim yetkisi bulunan, veri tabanı dahil, elektronik veri işleme ve bilgi saklama sistemidir. 

Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmaların kayıtlı ihracatçı (REX) numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurduklarının anlaşılması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü 76087054 sayılı yazıyı yayımlamıştır.
 
  • Ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanı oldukça sınırlı olduğu,
  • Mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı “faydalanan ülkeler”deki ihracatçıların ülkemize yönelik ihracatlarında kullandıkları bir sistem olduğu,
  • Türkiye – Birleşik Krallık STA’sı kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda ilgili mevzuat kapsamındaki “menşe beyanı” düzenlenmesi gerektiği ve söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulamanın söz konusu olmadığı,
  • Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği bilindiğinden, Genel Müdürlüğe gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığının düşünüldüğü,
İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net