Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ünde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ünde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Türkiye Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’de bazı değişiklikler yapılmış olup, düzenlemede öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmektedir.

Menşe Kümülasyonu

   —   Bir taraf menşeli bir ürün, diğer Tarafta başka bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılmışsa diğer Taraf menşeli kabul edilir. (İkili Kümülasyon)

   —   Menşeli olmayan girdiler üzerinde bir Taraf’ta gerçekleştirilen üretim, ürünün diğer Taraf menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınabilir.

   —   Bünyelerine AB menşeli girdiler dahil edilmek suretiyle bir Taraf’ta elde edilen ürünler, o Taraf’ta düzenlmenin 6. maddesinde (yetersiz üretim) belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlmeden geçmiş olmaları şartıyla, o Tarfa menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. (AB ile kümülasyon)

   —   Daha önceki düzenlemede PAAMK, EFTA,Batı Balkan, Gürcistan, Moldavave Ukrayna ile kümülasyona dair yapılan atıflara yeni düzenlemede yer verilmemiştir. (Çapraz kümülasyonun kaldırılması)

   —   Yine TR’de kümülasyon ve BK’de kümülasyon şeklindeki iki başlıkta incelenen hususlar “Menşe Kümülasyonu” şeklinde tek bir başlık altında düzenlenmektedir.

Menşe Beyanı

Menşe beyanı metninde herhangi bir değişikliklik yapılmamış olup,

Anlaşma çerçevesinde tercihli muamele için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, Anlaşma ekinde belirlenen biçimde yazılı olarak yapılabileceği gibi,

Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura veya başka bir ticari belge üzerine de yapılabilir veya bunlara eklenebilir.

Geri Ödeme Yasağı (No-Drawback Rule)

Geri Ödeme Yasağı (No-Drawback Rule) kaldırılmıştır. Daha öncesinde 50-63. fasıllarda sınıflandırılan tekstil ürünleri hariç tutulmaktayken, yeni düzenlemede tüm ürünler için geri ödeme yasağı kaldırılmıştır. 3. ülke girdisi için Telafi Edici Vergi ödemesi yapılmayacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net