Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ün Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  Türkiye – Birleşik Krallık STA’sının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ün Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hk.

Duyuru Özeti:

29/12/2020 tarihinde imzalanan ve 1/1/2021 tarihinden itibaren her iki taraf için uygulanmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının eki “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik yayımlanmış olup, düzenlemede öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmektedir.

Menşe Kümülasyonu


 • “Türkiye’de Kümülasyona”  ve “İngiltere’de Kümülasyona” dair hükümler ayrı başlıklar altında sınıflandırılmış olup,
 • İngiltere, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB veya Tebliğ eki EK-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünler, Türkiye’de Yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye menşeli olarak kabul edilecek olup, söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. (Benzer durum İngiltere’de kümülasyon başlığı için de geçerlidir)
 • AB menşeli girdilerin, AB – BK anlaşması kapsamında AB menşeli olduğunun ispatı Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin Karar uyarınca ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşya için AB’deki tedarikçisi tarafından düzenlenen ve bir örneği Yönetmeliğin 5 nolu ekinde yer alan tedarikçi beyanı ile yapılır.

Menşe Beyanı


 • Anlaşma çerçevesinde tercihli muamele için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, Anlaşma ekinde belirlenen biçimde yazılı olarak yapılabileceği gibi,
 • Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura veya başka bir ticari belge üzerine de yapılabilir veya bunlara eklenebilir.
 • Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu hallerde, düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin EK-3’te yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla;
 • a) İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,
 • b) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın,
 • yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilir.
 • Türkiye’den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin adı “Customs Office of Export – … ” şeklinde ilave edilir.
 • Türkiye’de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
 • Menşe beyanı, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay veya ithalatçı ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlar.

Geri Ödeme Yasağı (No-Drawback Rule)


 • 50 ila 63 üncü fasıllarda sınıflandırılan ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler, ihracatçı Taraf ülkede her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir. (Söz konusu girdiler için telafi edici verginin ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.)

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net