Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Kapsamında Yapılan Düzenlemeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Kapsamında Yapılan Düzenlemeler Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar, 27 Nisan 2023 tarihinde yayımlanarak Anlaşmanın iç onay süreçleri tamamlanmış ve Anlaşmanın 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmıştı.

Bu kapsamda 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de muhtelif düzenlemeler yayımlanmıştır.
 
3350 sayılı İthalat Rejim Kararına ekli I,II,II ve IV sayılı listelere ekli tablolarda GTİP’leri belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler de uygulanacaktır.
 
3351 sayılı İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki 1,2,3 sayılı listelerinde GTİP’leri belritilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

Yapılan düzenleme ile Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bazı eşyanın ilave gümrük vergisleri sıfırlanırken, bazılarında indirimli oranlar belirlenmiş, bazı ürünler için ise mevcut ilave gümrük vergisi oranlarının aynen uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması uyarınca; BAE menşeli bazı sanayi ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesine ilişkin 7546 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen BAE menşeli ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmış olup, tarife kontenjanı miktarları her takvim yılı için dağıtılacaktır.

Tarife Kontenjanı
 


Aynı gün yayımlanan Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile; söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına dair işlemler düzenlenmiştir.

Tahsisat Yöntemi ve Önceliği Bulunan Kuruluşlar

 
 
Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması uyarınca; BAE menşeli bazı tarım/hayvancılık ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesine ilişkin 7546 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Tarife Kontenjanı
Aynı gün yayımlanan Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile; söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına dair işlemler düzenlenmiştir.

Tarife kontenjanlarının dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) ile yapılacaktır.


Söz kounusu düzenlemeler 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net