Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokol’ün Onaylanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokol’ün Onaylanması Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması’nda (TTA) değişiklikler öngören Protokol’ün onaylanmasına ilişkin 8512 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Protokol kapsamında, mal ticareti bağlamında TTA’nın ürün kapsamının genişletilmesi sürecinde, ülkemizce 8 sanayi ve 7 tarım olmak üzere toplam 15 tarife satırında, Azerbaycan tarafınca sanayi ürünlerinde 15 tarife satırında ilave pazar açılımı sağlanacaktır.

Protokolün yürürlüğe girmesi ile Azerbaycan pazarında Protokolde yer alan ülkemiz menşeli ürünlerde ihracatçılarımıza özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle benzer koşullarda rekabet imkânı tanınacaktır.

Taraflar, Anlaşma’nın eklerinde yer alan ürünlerin ticaretinde tanınan tavizlere ilave olarak, işbu Protokole ilave olan Ek I-A ve Ek I-B’de belirtilen ürünlerin ticaretinde bir diğerine taviz tanıyacaktır.
 

EK -1 A EK -1 B
Tabloda belirtilen Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyetine ithalatı tabloda belirtilen tavizlere tabi olacaktır. Tabloda belirtilen Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ithalatı tabloda belirtilen tavizlere tabi olacaktır.
NoHS 2022Ürün TanımıTemel Gümrük Vergisi Oranı (TGV)İlave Gümrük VergisiTarife İndirim Oranı NoHS 2022Ürün TanımıTemel Gümrük Vergisi Oranı (TGV)Tarife İndirim Oranı
1813409500Dut, Ayva, Diğerleri15,4%50 TGV indirimi 13302 10 400 0Diğer15%100 TGV indirimi
22204219300Beyaz şarap; AB’de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt7015.000 hl/yıl miktar kota kapsamında %100 TGV indirimi 23923 30 101 0Kapasitesi 2 litreyi aşmayanlardan15%33 TGV indirimi
32204219400Beyaz şarap dışındaki şaraplar; AB’de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt70 34410 11 100 0İşlenmemiş veya zımparadan daha fazla işlenmemiş olanlar5%100 TGV indirimi
42204219500Beyaz şarap; AB’de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden, muhtevası<=2Lt)70 44418 29 000 1İğne yapraklı ağaçtan kapılar ve çerçeveleri ve eşikleri15%66 TGV indirimi
52204219700Diğer beyaz şarap; AB’de üretilmemiş, muhtevası<=2 Lt70 54803 00 310 025 g/m2‘den çok olmayanlar15%100 TGV indirimi
62204219800Beyaz şarap dışındaki diğer şarapları AB’de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt70 64819 20 000 0Oluklu olmayan kağıt veya mukavvadan katlanan kartonlar, kutular ve kasalar15%100 TGV indirimi
72206005900Fermente edilmiş içecekler; bunların karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları; köpüksüz, muhteva=<2 lt70 77408 11 000 0Azami kesit boyutu 6 mm’yi geçenlerden5%100 TGV indirimi
83917211000Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş)6,510%100 İGV indirimi 87612 90 800 0Diğer15%33 TGV indirimi
96305321900Dökme maddeler için polietilen/polipropilen şeritlerden esnek mahfazalar; örme veya kroşe hariç7,220%100 İGV indirimi 98309 90 900 0Diğer15%100 TGV indirimi
106305339000Ambalaj için polietilen ve polipropilen şeritlerden, vb.den torba ve çuval; örme veya kroşe hariç7,220%100 İGV indirimi 108413 91 000 9Diğer5%100 TGV indirimi
117207111400Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm, haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş, karbon<%0,2522,5%50 TGV indirimi 118422 40 000 0Diğer paketleme veya sarma makineleri (ısı ile daralan sarma makineleri dahi!)5%100 TGV indirimi
127207201500Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; demir veya alaşımsız çelikten haddelenmiş/sürekli döküm diğer yarı mamuller; %0.25 <= karbon < %0,6, dikdörtgen (kare dahil), genişliği kalınlığının iki katından az olanlar22,5%50 TGV indirimi 128450 11 110 0Önden yüklemeli makineler15%33 TGV indirimi
137213911000Demir/alaşımsız çelikten diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, beton takviyesinde kullanılan türden olanlar, çap<14mm)30%50 TGV indirimi 138450 11 900 0Her bir kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen ancak 10 kg’ı geçmeyenler15%33 TGV indirimi
147214991000Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (Karbon<%0.25, dört yüzü sıcak haddelenmiş, beton takviyesinde kullanılan türde olanlar)30%50 TGV indirimi 148528 72 200 0Bir video kaydedici veya çoğaltıcı içeren cihazlar15%33 TGV indirimi
157606119100Alaşımsız alüminyumdan sac, levha, şerit; kalınlık < 3 mm, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde7,57%100 TGV indirimi 158708 99 970 0Diğer5%50 TGV indirimi


Anlaşma, tarafların iç onay süreçlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin diplomatik kanalllar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürülüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]