Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamında Uygulanacak Tarife Kontenjanları Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamında Uygulanacak Tarife Kontenjanları Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesine ilişkin 3583 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

Tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) 0 (sıfır) olarak uygulanır. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) uygulanır.

Aynı gün yayımlanan Tebliğ ile; söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına dair işlemler düzenlenmiş olup, Tebliğ detaylarına aşağıda tabloda yer verilmektedir.

 

Dağıtımı BSGTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak, beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır.

2021 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

   —   Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Bakanlıkça, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

   —   Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Bakanlıkça ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

   —   “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

   —   “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

   —   “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

   —   “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

   —   “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,

   —  “TTKK” ibaresi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin,


Tanımlamaktadır. 

Konuya ilişkin Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Konuya ilişkin Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net