Türkiye – AB Demir&Çelik Ticareti ve Korunma Önlemleri Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Demir&Çelik
 

Konu:  Türkiye – AB Demir&Çelik Ticareti ve Korunma Önlemleri Hk.

Duyuru Özeti:

ABD’nin demir-çelik ürünlerine vergi uygulamaya başlaması sonrasında, çelik ihracatçıları alternatif pazarlara yönelmiş ve bu durum AB’ye ihracat şeklinde bir trafik sapmasını doğurmuştu.

AB'nin bu duruma tepkisi ise;  2 Şubat 2019 tarihinde Türk menşeli ürünlerin de dahil olduğu 26 çelik ürününe karşı ülke ve ürün bazlı olmak üzere, 3 dönem geçerli olacak korunma önlemi başlatmak şeklinde olmuştu. 

AB'nin, Türkiye ile arasındaki Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği anlaşmalarını yok sayarak önlemler almaya devam etmesi üzerine, başlatılan girişimlerden ise olumlu bir sonuç elde edilememişti.

Bunun üzerine; Türkiye'nin, DTÖ nezdinde başlatılan panel görüşmeleri kapsamında, AB ile ikili ticaret akışı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek ve dengeli dış ticareti sağlamak amacıyla, bazı çelik ürünlerinin AB'den ithalatına karşı yüzde 9-17 arasında değişen ilave vergi uygulanabileceği yönünde 25 Mayıs'ta bildirimde bulunulmuştur.

Bahse konu bildirimde yer alan verilere göre;

2018 yılında Türkiye’nin tarife kotalarının üzerinde kalan demir- çelik ürünleri ihracat miktarının 1.437 Milyon USD değerinde olduğu ve buna isabet eden verginin 359 Milyon USD olduğu belirtilmektedir.

Buna mukabil, Türkiye misilleme olarak çoğunluğu 72. fasılda sınıflandırılan demir-çelik ürünleri olmak üzere (%95’i) muhtelif eşya uygulanacak ilave verginin 194,8 Milyon USD olacağı anlaşılmaktadır.

Not:  Benzer bir ticaret savaşı daha öncesinde Türkiye-ABD arasında yaşanmış ve ABD’nin Türkiye menşeli demir-çelik ve alüminyum ürünlerine ilave vergi uygulamaya başlaması üzerine Türkiye de, ABD menşeli 22 farklı eşya ithalatında değişen oranlarda ek mali yükümlülük  uygulamasına geçmişti. Ancak, Türkiye’nin ek mali yükümlülük getirdiği ürünler arasında bebek mamasından, PVC’ye kadar bir çok ürün bulunmakta ve demir-çelik sökteri haricindeki bir çok sektör de bu durumdan etkilenmekteydi. AB’ye karşı yapılan misillemenin büyük oranda demir-çelik ürünleri üzerinden gerçekleşeceği anlaşılmaktadır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine 72. Fasıldan gerçekleştirdiği ihracatın yıllara göre değişimini gösterir tabloyu incelediğimizde, 2018 yılından itbaren kayda değer bir artış yaşandığı anlaşılmaktadır. 
 

Fasıl

Eşya Tanımı

2017

2018

2019

72

Demir & Çelik

2,784,537,000

4,843,296,000

4,292,097,000
Konuya ilişkin belgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]