Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği Değişiklikleri Hk. (Karşılaştıma Tablosu)

İLGİLİ SEKTÖR:  Şeker

Konu:  Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği Değişiklikleri Hk. (Karşılaştıma Tablosu)

Duyuru Özeti:

20 Ağustos 2022 Tarihli ve 31929 Sayılı Resmî Gazetede Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2022/10) yayımlanmıştır.

Teknik bir mevzuat değişikliği olması sebebiyle firmamız bünyesinde görev yapan Gıda Mühendislerimiz tarafından konu değerlendirilerek bir çalışma yapılmış ve öne çıkan başlıklar, önemli değişiklikler ve yürürlükte bulunan mevzuat ile yeni düzenlemenin getireceği hükümlere dair karşılaştırma tablosu hazırlanmıştır.
 
  • Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine 31/12/2024 tarihine kadar uyum süreci tanınmıştır.
  • 31/12/2024 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecektir.
  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Mevzuatı Listesinden henüz sadece TÜRK GIDA KODEKSİ ŞEKER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/40)’ne ulaşılabilmektedir.
 Önemli Değişiklikler        :
 
  • “Rafine şeker” tanımı “Ekstra beyaz şeker” olacak şekilde değiştirilmiştir. Tanımı ve özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
  • “Bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şekerin kullanılması durumunda bu bileşenler “şeker” olarak da ifade edilebilir” ibaresi Etiketleme Madde 10’a eklenmiştir.
  • “Dekstroz veya dekstroz monohidrat, Dekstroz veya susuz dekstroz, Fruktoz, Glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu, Kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu”nun adlandırmalarında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynağın da yazılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kural, bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak kullanılmaları halinde de geçerli olacaktır.
 
İki tebliğin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği KARŞILAŞTIRMA TABLOSUNA ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]