Türk Eximbank Tarafından Mısır’a Açılacak 1 Milyar Dolarlık Krediye İlişkin Duyuru • Türk Eximbank Tarafından Mısır’a Açılacak 1 Milyar Dolarlık Krediye İlişkin Duyuru

 • Türk Eximbank tarafından Mısır’a açılacak 1 milyar ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşması yürürlüğe girmiştir.

  Kredi, Türk firmaları tarafından Mısır’a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanı amacıyla kullandırılacaktır.

  Projeler için ihracat kontrat bedeli; Türkiye’den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3. ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olup, Türkiye kapsamının %100’ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85’ine kadar kredi sağlanacaktır. Bakiye %15’1ik kısmın ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödendiği Türk Eximbank’a tevsik edilecektir. Ayrıca, Türk mal ve hizmet tutarının %30’una kadar yerel harcama (Mısır) finanse edilecektir.

  Mısır Arap Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank’tan Niyet Mektubu almaları gerekmektedir. Ayrıca, OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edilmektedir. Bu çerçevede, firmaların Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile ilgili bilgi almaları önem arz etmektedir.

  Kredi başvuruları, Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama ve Uluslar arası İşbirliği tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Türk Eximbank’a iletilmesi suretiyle yapılacaktır. Projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesi yer alacaktır. Mısır Arap Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Mısır tarafı, anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 3 yıl içerisinde kredi başvurusu yapabilecektir.

  Kaynak: Türk Eximbak (Tel: 0216 666 55 00, E-posta: [email protected])