Tunus’un İthalat İşlemlerine Ön Kontrol Sistemi Uygulaması ve Belirli Ürünlere İhraç Ülkesindeki Üretim Tesisinden İthal Etme Zorunluluğu Getirmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Tunus’un İthalat İşlemlerine Ön Kontrol Sistemi Uygulaması ve Belirli Ürünlere İhraç Ülkesindeki Üretim Tesisinden İthal Etme Zorunluluğu Getirmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Tunus Ticaret Müşavirliği; Tunus yetkili makamlarının tüm ithalatçı firmalara ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla bir bildirge yayımlayarak, bildirge ekinde listelenen ürünlerin  ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemine tabii olduğuna ve bu ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal etme zorunluluğu uygulamasına geçildiğine dair duyuruyu paylaşmıştır.

Söz konusu ürünlere ilişkin dış ticaret belgelerinin açılması için, ithal edilecek ürünlerin niteliğine göre “Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı”, “Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı” ve “Gıda Ürünleri Sıhhi Güvenliği Kurumu” ndan onaylı faturanın sunulması gerekmektedir.
 • Onay  için ithalatçının aşağıdaki belgelerden oluşan dosyayı ilgili kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Üretici tarafından düzenlenen fatura,
 • İhracatın yapıldığı ülkedeki resmi bir kuruluş tarafından fabrikanın yasal durumunu gösterir belge ve faaliyet iznini gösteren belge,
 • Fabrikanın kalite kontrol sistemini benimsediğini gösterir belge,
 • İthal edilecek ürünlerin kategorilerini gösteren liste,
 • Ürünün ticari markasının adı ve sahibinin izniyle üretilecek markanın adı,
 • İthal edilecek ürünler için etiket modeli,
 • İhracatçı ülkenin resmi kurumu tarafından verilen serbest satış belgesi,
 • Ürünlerin kalitesinin yürürlükteki şartnamelere uygun olduğunu kanıtlayan belge ve raporlar,
Yetkili kurumlar, ürünün kalitesini ve güvenliğini doğrulamaya yardımcı olabilecek ek belge talebinde bulunabilecektir. 

Ayrıca yetkili merciler, ithal edilecek üründen muayene için numune talep edebilecektir.

Aynı duyuruda bu düzenlemeden muafiyet sağlayan özellikli durumlarda belirtilmiştir.

Duyuru ekinde düzenleme kapsamındaki ürünlere ilişkin 10 sayfalık bir liste yer almaktadır. Listenin bazı kısımları Arapça olmasına karşın GTİP numaralarından ilgili ürünleri ayırt etmek mümkün olmaktadır.

 
 • Liste 1 : Ticaret ve İhracatçı Geliştirme Bakanlığı’na başvurulması gereken ürünlerin listesi (1-3. Sayfalar)
 • Liste 2 : Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı’na başvurulması gereken ürünlerin listesi (4-6. Sayfalar)
 • Liste 3 : Sağlık Güvenliği Ulusal Otoritesine sevk edilen ürünlerin listesi (7-10. Sayfalar)
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]