TSE 2015/7 Sayılı GenelgeTSE 2015/7 SAYILI GENELGE
İthalatçı firmaların nihai bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılan ürünleri rutin aksam/parça denetim uygulamasına göre ithal etmek istemesi ve konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları halen devam ettiğinden aksam/parça ithalatlarına ilişkin denetimler 2015/2 sayılı Genelge Madde 7.8’de belirtildiği şekliyle gerçekleştirilecek, üretimde girdi olan ürünler için ise 2015/4 sayılı Genelgede belirtilen üretim girdisi muafiyeti uygulaması devam edeceği hk.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

2015/4 Sayılı Genelgenin Üretimde girdi olarak kullanılacak ürünlere ilişkin maddesi :

3. “Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin üretim girdisi olduğunun üretici vasfı olan ithalatçı firmalarca beyan edilmesi durumunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) birimleri tarafından bahse konu üretici firma adına düzenlenen muafiyet belgesi istenir, denetim konusu üretim girdilerine ilişkin olarak BSTB tarafından düzenlenen söz konusu muafiyet belgesinin ibraz edilmesi durumunda; Denetmen tarafından öncelikle, TAREKS üzerinden Enstitümüze iletilen başvuru bilgilerinden söz konusu denetim başvurusunun, TAREKS’te “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmek suretiyle yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, müteakiben: – “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmeden yapılmış bir başvuru ise, başvuru iptal edilir. Firmaya söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması gerektiği bildirilir. – “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmek suretiyle yapılmış bir başvuru ise, başvuru “Koşullu Kabul- Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.”


2015/2 Sayılı Genelgenin Üretimde girdi olarak kullanılacak ürünlere ilişkin maddesi :

7.8 Aksam Parça 2015/9 ÜGD Tebliği kapsamında aksam ve parça ithalatına ilişkin olarak;
3.Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen üretim girdilerinin ithalatına, söz konusu girdiler CE işareti taşıyan nihai bir ürünün üretiminde kullanılıyor ise; nihai ürüne ait uygunluk beyanı ile nihai ürün arasındaki bağlantının doğrulanması, nihai ürün ile ithal konusu üretim girdileri arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve bahse konu girdilerin ilgili nihai ürünün üretiminde kullanılacağına dair beyanın ve/veya dokümanların sunulması durumunda “Koşullu Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu” kapsamında izin verilir

 
TSE 2015/7 Sayılı Genelgenin tamamı  için linki tıklayınız.
https://www.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/354/29092015171811-2.pdf