TRT Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Bandrole Tabi Cihazlar

Konu:  TRT Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Elektronik bandrol uygulamasını, uygulamanın geçerli olacağı sektörleri ve cihaz türlerini tanımlamak ve uygulamadan yararlanacak mükellefler ile Kurumun yerine getireceği işlemleri belirlemek amaçlı Yönetmelik, 2018 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile;

  —  Düzenlemenin kapsamı genişletilmiş; ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar, televizyonların yanı sıra, bilgisayarlartablet bilgisayarlar ve akıllı kol saatleri de düzenleme kapsamına dahil edilmiştir.

  —  Bu kapsamdaki eşyadan seri numarası, IMEI numarası ve şasi numarası bulunmayanlar e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacaktır.

  —  Yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna göre;


        a) Televizyon için yıllık 500.000 adet,
        b) Bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100.000 adet,


Üretim kapasitesine sahip olma şartı aranacaktır.

  —  İşletmede kullanılmak üzere veya sınırlı sayıda ithal edilen cihazlar için mükellefin talep etmesi halinde e-Bandrol yerine fiziki bandrol verilebilecektir.

  —  Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak olup, bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]