TRT Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Elektronik

Konu: TRT Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği Hakkında

Duyuru Özeti:

Bandrol uygulamasının daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla; elektronik bandrol uygulamasını, uygulamanın geçerli olacağı sektörleri ve cihaz türlerini tanımlamak ve uygulamadan yararlanacak mükellefler ile Kurumun yerine getireceği işlemleri belirlemek amaçlı Yönetmelik 04/01/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Elektronik Bandrol (e-Bandrol): Kanunda belirtilen bandrole tabi cihaz türleri için fiziki bandrol ve etiket yerine Kurum tarafından tanımlanan, seri kodu, ilgili yılın son iki hanesi ve her yılın ilk gününden itibaren 000000001 sayısından başlamak ve sıra takipli olmak üzere her cihaz için ayrı ayrı oluşturulmuş, Kurumun elektronik arşivinde saklanan ve elektronik, optik veya benzeri ortamlara aktarılan seri ve kod numaraları bütünü olarak tanımlanmış olup, ticari maksatla ithal edilen cep telefonu, taşıtlar ve televizyonlar bandrol uygulamasının kapsamına girmektedir.

Bahse konu Yönetmeliğin “e-Bandrolün Verilmesi” başlıklı 11 inci maddesinde; “İthalatta, gümrük giriş beyannamesinin kapanmasını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler; talep dilekçesi, talep formu (gümrük giriş beyanname numarası, beyanname kalem numarası, gümrük müdürlüğü, beyanname tescil tarihi, beyanname kapanış tarihi, cihazın türü, markası, modeli, sayısı, bandrol oranı, bandrol tutarı, cihaza özgü seri/ IMEI / şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren), gümrük giriş beyannamesi ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için ilgili gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez”. Denilmektedir.
 
   
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.