Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulaması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulaması Hakkında


Duyuru Özeti:

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27262542 sayılı dağıtımlı yazılarında: Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilmesini hükme bağlayan ilgili maddelerinde 01/08/2017 tarihinde değişiklik yapıldığı, anılan Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliklerin 15/08/2017 tarihinde yürürlüğe gireceğinin düzenlendiği belirtilmiştir.

Dağıtımlı yazı içeriğinde, yapılan değişiklikle birlikte başlayacak ön beyan uygulamasının işleyişine ilişkin detaylara yer verilmiştir. 

 

 

 

 

Konuyla ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz