Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü;  “Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF” konulu 2017/20 sayılı Genelgede  yapılan değişikliklere ilişkin 2018/04 sayıl Genelgeyi yayımlamıştır.
Yapılan değişiklikler ile;

* Önceki düzenlemede istisnai kıymetle beyana ilişkin düzenlemeleri içeren hususlar (A/3 ve Ç/4) kaldırılmıştır.
 “Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” bölümünde yer alan 6 ncı maddeye yapılan ekleme ile “ithal edilecek eşyaya dair bilgileri tevsik eder mahiyette (sözleşme, sipariş notu vb.) gerekli bilgilerin”  bankalara iletilmesi halinde de fatura veya proforma faturaya ilişkin bilgilerin bankalara iletilmesine dair zorunluluğu karşılayacağı düzenlenmiştir.

“ Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin beyanı” başlıklı bölümü; ödeme şekillerine göre ödemenin nasıl beyan edileceğine, fatura bedelinin bir kısmının peşin, bir kısmının vadeli olması veya eşyanının muafiyete tabi olması durumunda beyanın nasıl yapılacağına ilişkin talimatları düzenlemektedir. Bir önceki düzenlemede 6 madde halinde düzenlenenen bölüm usule ilişkin bazı değişiklikler ile birlikte 4 maddeyi havi olacak şekilde değiştirilmiştir.
Genelge EK’inde yer alan ve “Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler” başlığı altında verilen 5 adet örnek kaldırılmış yerine Örnek 1 ve Örnek 2 şeklinde yeni örnekler eklenmiştir.

Ayrıca, Gümrükler Genel  Müdürlüğü bahse konu Genelge ile yapılan değişikliklere ilişkin gümrük idarelerine yönelik 32454367 dağıtımlı bir yazı göndermiş olup, Genelge ile düzenlenen hususlara ilişkin uygulamanın 5 Mart 2018 tarihi mesai saatleri içinde devreye alınacağını bildirmiştir. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.