Torba Yasa ( 6455 ) İle Gümrük Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk. Çok Önemli Bilgi Talebi ve Panel DuyurusuSöz konusu kanunun iş dünyamıza ve mesleğimize olan yansımalarının değerlendirilmesi amacı ile 29 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere “6455 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunun iş dünyamıza ve mesleğimize olan yansımalarının değerlendirilmesi amacı ile 29 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Detayları bilahare duyurulacaktır.

Söz konusu toplantıda görüşülen konuların Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aktarılarak ikincil düzenlemelerin hazırlanmasında kaynak olması amaçlanmaktadır.

Temsil ettiğiniz iş sahiplerinin doğru bilgilendirilmesi  ve onların temsilcisi STK’ların çözümü konusunda katkılarının alınması amacıyla  torba yasa ile yapılan değişikliklerin önemini, ekonomik ve ağır cezai hükümlerini içeren örnek kısa bilgi  notu ( ekte )  gönderilmiştir.

Gümrük Kanununun 234,  235, 236 ve 238  nci maddeleri kapsamında yaşanan olumsuzluklara maruz kalan meslektaşlarımızın; Gümrük adı, beyanname tescil no, beyan edilen GTİP ve idarece uygulanan veya uygulanmak istenen GTİP ile   işlem hakkında kısa özet bilgileri meslektaşlarımızın ticari sır,  bilgileri ve mahremiyetleri korunarak derneğimizde  oluşturulan bilgi havuzuna bildirilmesi önem arz etmektedir.

Derneğimiz tarafından Bakanlığımıza sunulacak olan başta yönetmelik değişikliği ve diğer ikincil düzenlemelere katkıda bulunmak üzere  değerli görüş ve önerilerinizin yazılı olarak   26 nisan 2013 tarihine kadar bildirilmesini,  ayrıca  29 nisan 2013 tarihinde yapılacak olan panele katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu