Togo Bilgi Notu 

            Sayın Üyemiz,

 

            Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda,

Togo Tarım Bakanı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. M. Mehdi EKER’in davetlisi olarak ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, Togo’da karşılaştığınız sorunlar ile ikili görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda gördüğünüz hususlara ilişkin bilgilerin 24 Nisan 2013 Çarşamba gününe kadar Genel Sekreterliğimize (enformasyon@eib.org.tr)  iletilmesini rica ederim.

           

                                                                                                                      Canan ÖZYİĞİT

                                                                                                               Genel Sekreter Yardımcısı

 

HC

TOGO – İKİLİ GÖRÜŞME FORMU

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanın Unvanı

 

Sektörü

Adres

 

Telefon Numarası

Faks Numarası

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firma Yetkilisinin İletişim Bilgileri

Adı Soyadı/Unvanı

e-gönderi Adresi

Değerlendirmeye Alınmasında Yarar Görülen Öneriler