TOBB üyelerinin görevden alınmaları kolaylaştırılıyorBirlik, oda ve borsa üyelerinin görevden uzaklaştırılmasında bakanlık müfettişi teklifi şartının kaldırılmasına ilişkin hüküm, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Canan SAKARYA
ANKARA – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Torba Yasa Tasarısı’nda yaptığı değişiklikle, TOBB’da birlik yöneticileri dahil, oda, borsa başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasında, ‘bakanlık müfettişlerinin teklifi’ şartı kaldırılarak, prosedür kolaylaştırdı.
Gümrük Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri düzenleyen tasarıdaki TOBB’a ilişkin maddeler, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergelerle değiştirildi. Tasarının, oda, borsa, birlik üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin hükümlerini içeren 42’nci maddesindeki değişikliğe göre, organ üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları, bakanlık müfettişlerinin teklifi olmadan, bakanlık veya doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine, 2 ay içerisinde basit usulde yapılacak yargılama sonucunda karara bağlanacak. Tasarının ilk halinde, süreç bakanlık müfettişlerinin teklifi ile başlıyordu. Önergenin gerekçesinde, organ üyelerinin görevden uzaklaştırılması sürecinde, bakanlık karar mercii olmadığından, dava açılabilmesi için ilave bir prosedüre gerek olmadığı belirtildi.
6 aylık süre şartı da kaldırıldı
Öte yandan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, TOBB seçimlerinin ertelenmesi nedeniyle, torba tasarıda yer alan 43’üncü maddeye de önergeyle yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, “oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin, sahibi, ortağı yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az 6 ay öncesini kapsaması” yönündeki, “6 aylık süre şartı”, 2013 yılı Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilecek olan oda ve borsaların organ seçimlerinde aranmayacak.
Önergenin gerekçesinde; şirketlerin genel kurullarını özellikle mart ve mayıs ayları içinde yaptıkları dikkate alındığında, temsilci değiştiren şirketlerin mayıs-haziran aylarında yapılacak organ seçimlerinde, seçilme hakkı açısından mağdur olmamalarının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi