TOBB-Ekspertiz Raporlarının Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  TOBB-Ekspertiz Raporlarının Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili gümrük mevzuatı uyarınca, anılan Kanuna göre kurulmuş olan Odalar tarafından düzenlenerek onaylanan ve gümrük beyannamesi ekinde aranan 1058 kodlu TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler 2023/5 sayılı Genelge uyarınca Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
  • Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan başvurular, Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan “TOBB Bilgi Sistemi”ne iletilecek, başvunun uygun bulunması halinde onaylanarak 23 haneli e-belge üretilecektir.
  • Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz