TIR Teminat limiti hk.TIR Teminat limiti hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; 

Ülkemiz gümrük sahasında işlem gören TIR karnelerinin azami teminat limitinin TIR Sözleşmesi’nin 8.3 maddesi 0.8.3 no.lu açıklama notunda düzenlenen tavsiye uyarınca 50.000.-Amerikan Doları olarak uygulandığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca TIR Sisteminin güvenli ve etkin işleyişini sağlayan Gerçek Zamanlı SafeTIR ve IRU Elektronik Ön Beyan (TIR-EPD) sistemlerinin hayata geçirilmesiyle, IRU Başkanlık Divanı ve TIR Sisteminin sigortacılarının uygun bulmaları sonucunda beher TIR karnesi başına ülkemizce uygulanacak azami teminat limitinin 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 60.000.-Avro olduğu bildirilmektedir.

 

Yeni teminat limitinin yürürlüğe girmesiyle, ülkemiz nakliyecilerinin gerçekleştirdiği taşımalarda yabancı gümrük idarelerinin yanlış yorumlamalarından kaynaklanan ve TIR karnesi teminat limitinin 50.000.- Amerikan Doları olması gerekçesiyle uygulanan ilave tedbirlerin (refakat, ilave teminat talebi vb.) önüne geçilmesinde fayda sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.