TIR Karne DoldurulmasıTIR Karne Doldurulması
Finlandiya Gümrük İdaresinden yapılan bilgilendirmede; Türk nakliyeciler tarafından usulüne uygun şekilde doldurulmamış (imzaları eksik, mühürleri okunaksız, gümrük mührü numaraları belirtilmemiş vb.) TIR Karnelerinin ibraz edildiği ve bu durumun TIR Karnelerinin sonlandırılmasında sorun yarattığı ve mevcut durumun devam etmesi halinde sonlandırmanın şarta bağlı hale getirileceği belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, 1975 tarihli TIR Sözleşmesi Ek-1, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) ve 2011/5 sayılı Genelgemizde yer alan TIR Karnelerinin doldurulmasında uyulması gereken kurallar dikkate alınarak;
 
  1. Karne kapağında taşımacılarımız tarafından doldurulan 6’dan 10’a kadar olan hanelerin doğru ve eksiksiz biçimde doldurmasına, 12 no.lu hanenin imzalanmış olmasına, sarı manifesto dahil olmak üzere bütün “üst koçanlar”daki 2-12 no.lu haneleri doldurmasına ve 14 ve 15 no.lu haneleri imzalayıp tarih atılmasına dikkat edilmesi,
  2. TIR Karnesi’nin 16 no.lu hanesine kurşun mühür numarasının mutlaka yazdırılmasına,
  3. TIR Karnesi üzerinde yer alan yazı, kaşe ve mühürlerin okunaklı olmasına özen gösterilmesi,
 
önem arz etmektedir.