TIR EPD Sistemi hk.TIR EPD Sistemi hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; 

Avrupa Birliği mevzuatı gereği 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen elektronik ön beyan ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen elektronik giriş/çıkış özet beyan (ENS/EXS) işlemlerinin IRU tarafından geliştirilen IRU TIR EPD Sistemi aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, 2 Nisan 2012 tarihi itibariyle TIR karnesi kapsamında taşınmakta olan ve Türkiye’ye ithaletmek amacıyla getirilen eşyalar ile Türkiye üzerinden transit geçecek eşyalar için Türk Gümrüklerine elektronik ön bildirim yapılması imkanı sağlandığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, TIR EPD Sisteminin ihracat taşımalarını da kapsayacak şekilde çalışabilmesi için gerekli hazırlıkların 5 Haziran 2013 tarihi itibariyle tamamlandığının bildirildiği, yazıda ayrıca, TIR EPD Sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek ön beyanlar sayesinde taşıma işlemine ilişkin bilgiler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik sistemine önceden ulaşmış olacağından, işlemler sırasında manuel veri girişi yapılması yerine bu bilgilerin çağırılması için TIR karnesi numarasının sisteme girilmesinin yeterli olacağı, bu sayede TIR EPD sistemini kullanacak nakliyecilerin giriş gümrük idarelerindeki işlem süreleri kısalacağından söz konusu uygulamanın kullanılmasının teşvik edildiği belirtilmektedir.

 

Diğer yandan, TIR EPD uygulamasının yeni versiyonunun 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle kullanılabilir hale geldiği ve https://tirepd.iru.org/login adresinden yeni ara yüze ulaşılabildiği bildirilmektedir.