Tır Elektronik Ön Beyan Sorgulama ve Varış Bildirimi HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Tır Elektronik Ön Beyan Sorgulama ve Varış Bildirimi Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28088433 sayılı dağıtımlı yazısında; TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR Transit Takip Programında çeşitli güncellemeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda:
 
•* TIRCUS ve TIR-EPD üzerinden verilen ön beyanların detaylı bir şekilde sorgulanabilmesi amacıyla TIR Transit Takip Programı sorgulama ekranında ön beyan sorgulama sekmesi oluşturulduğu,
•* Ön beyan sorgulama sekmesi kullanılarak Karne No, Taşıyıcı Firma, Beyan Sahibi, Eşya Cinsi, Giriş Gümrük İdaresi, Plaka bazında ve belirli tarih aralığında TIRCUS veya TIR-EPD programları üzerinden giriş gümrük idaresine gönderilen ön beyanların sorgulanmasının mümkün hale getirildiği,
•* TIR Karnesi kapsamında ülkemize gelerek antrepo rejimine tabi tutulacak eşyayla ilgili olarak, TIR aracının antrepo sahasına alınmasını müteakip boşaltma yapılacak ilk antrepoda “Varış Bildirimi”nde bulunmasına ilişkin TIR Muayene Onay Programında düzenleme yapıldığı ve 24.07.2017 tarihi itibarıyla uygulamanın tüm antrepolarda devreye alınacağına ilişkin duyurunun daha öncesinden yapıldığı, bu defa Gümrük memuru/YGM tarafından yapılan varış bildiriminde tarih/saat bilgisinin de VOLET-2 tescil işlemi sırasında tescil ile görevli gümrük memurunca TIR Transit Takip Programında görülebilmesinin sağlandığı,
Duyurulmuş olup
 
Söz konusu hususlara ilişkin teknik düzenlemelerin 25.09.2017 tarihi itibarıyla tüm gümrük idarelerinde devreye alınacağı bildirilmiştir. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.