TİM ve Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni KDV Tebliği’ni çalıştayda masaya yatırdıTürkiye İhracatçılar Meclisi ve Gelir İdaresi Başkanlığı, haftasonu Sapanca’da düzenlenen çalıştayla “KDV İstisna ve İade Tebliği”ni masaya yatırdı. 21-23 Haziran 2013 tarihlerinde Gelir İdaresi’nin üst düzey bürokratları ile ihracatçıları bir araya getiren çalıştayda, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğde ihracatçıların işlemlerini hızlandırmak için neler yapılabileceği ele alındı.
Sapanca Güral Otel’de yapılan çalıştayın açılışında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi birer konuşma yaptılar.
Açış konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, geride bıraktığımız 10 yılda 1 trilyon dolarlık ihracat yapan ihracatçıların önümüzdeki 10 yılda 3 trilyon dolarlık ihracat yapması gerektiğine dikkat çekerek ihracatçımızın önündeki bazı engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. İhracatçıların KDV iade sürecindeki aksaklıklardan dolayı da önemli mağduriyet yaşadığını belirten Büyükekşi, şunları söyledi:
Geç KDV iadesi nedeniyle özellikle  küçük ve orta ölçekli firmalarımız  finansman ve nakit yönetimi sıkıntısı yaşayabiliyor. İade ile ilgili uzayan sürecin, İhracatçımıza getirdiği bir fonlama maliyeti ve oluşturduğu dezavantajlı durumun çözülmesi gerekiyor. Bu noktada KDV istisna ve iadesi konusunda bizim ihracatçılar olarak belli başlı öneri ve hedeflerimiz var. KDV iadesi sürecinin uzunluğu ve karmaşıklığı, sektördeki en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor.
Bugün gelinen noktada,  Gelir İdaresi Başkanlığının veriye erişim imkanı çok gelişmiş olduğundan, Beyanname verildikten sonra iadenin yapılabilmesine olanak sağlanmalı. HİS, yani Hızlandırılmış İade Sisteminin yeniden düzenlenmiş haliyle bile hala dar kapsamda kaldığını düşünüyoruz. Bu sistemden çok az sayıda ihracatçı faydalanabiliyor. Bu noktada Bakanlığımızdan da KDV iade ve istisnasının sadeleştirilmesi konusunda inovatif bir yaklaşım talep ediyoruz. KDV iade sürecinde yapılacak 
bu düzenlemeler sayesinde, ihracatçılarımızın finansman maliyetinin azaltılacağına inanıyoruz. Bu çalıştayın neticesinde çıkacak bulguların ve yapılacak iyileştirmelerin tüm ihracatımıza katkıda bulunmasını ümit ediyoruz. “

GİB Başkanı Mehmet Kilci

Daha sonra söz alan Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de KDV mekanizmasının işleyişine ilişkin detayları paylaştı. Kilci, çeşitli dönemlerde çıkan tebliğlerin birleştirilerek son halinin verilmeye çalışıldığını vurgulayarak “Tebliğlerin birleştirilmesi çalışmalarında belki de en önemli ve zor çalışma, bu Çalıştay’da tartışmayı planladığımız Tam İstisna ve İade Tebliğine ilişkin olanıdır.” dedi.
Kilci yeni Tebliğ’de haksız KDV iadelerini önlemeye yönelik düzenlemeler yapılırken, haklı mükelleflerimizle sahte belge organizasyonu kapsamında haksız KDV iadesi almaya çalışanların net olarak ayrıştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Kilci şunları söyledi:
“Bu tebliğ çalışmasına yönelik alınan tepkiler oldukça olumludur. İstisna kapsamına giren işlemler net olarak tanımlanmaktadır. İade usul ve esasları ise işlemler bazında tasniflenmek suretiyle, açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Diğer taraftan sahte belge kullanmak suretiyle haksız iade alınmasının önlenmesine yönelik özel esaslar uygulamasında da köklü değişiklikler yapılmakta, mükellef bazlı uygulamadan belge bazlı uygulamaya geçilmektedir. Bu kapsamda sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması ile daha etkin mücadele edilmesi, diğer taraftan ekonomik olarak teşvik edilen işlemlerin hassasiyeti dikkate alınarak, işlemlerini tümüyle gerçeğe uygun olarak belgeleyen mükelleflerin korunması amaçlanmaktadır. Bu Çalıştay’dan ortaya çıkacak sonuçların tebliğ çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu duygu ve dileklerle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlar, Çalıştay’ın ve Tebliğimizin idaremize, mükelleflere, meslek mensuplarına ve ülkemiz ekonomisine faydalı olmasını dilerim. “

Bakan Mehmet Şimşek

Kilci’nin ardından kürsüye gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşmasında başta KDV olmak üzere tüketim vergilerin, gelişmiş ülkelerin tümünde en önemli gelir kaynağı olduğunu hatırlattı.  KDV’nin bütçe gelirlerinin yaklaşık %30’unu teşkil ettiğini, beşte birinin iade edildiğini belirten Şimşek, “Rakamsal olarak 2012 yılında tahsil edilen KDV tutarı 103 milyar TL olmuş, bu tutarın yaklaşık 21,5 milyar TL’si mükelleflerimize iade edilmiştir. İade edilen verginin 15,7 milyar TL’si yani yaklaşık %73’ü ihracattan kaynaklanmaktadır ki ihracattan kaynaklanan iade tutarının toplam iade içerisindeki payı son 5 yılda %73 ile %77 arasında değişmektedir.
İade edilen katma değer vergisi tutarının yüksekliği, bir yandan haksız iadelerin önlenmesini gerekli kılarken, diğer yandan iade talep eden mükellefler bakımından talebin doğru ve hızlı bir şekilde karşılanması gereğini de ortaya koymaktadır.” diye konuştu.
Bakan Şimşek, bu tebliğ çalışması ile haksız KDV iadelerinin önüne geçilmesi amaçlanırken, ihracatın KDV’den arındırılması, KDV iadelerinin daha etkin, doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ana hedefinin de daha net tanımlanmasının sağlanacağını vurgulayarak şöyle devam etti: 
“Diğer bir deyişle KDV iade prosedürünün de ihracat için daha fazla teşvik edici olması planlanmaktadır. Öte yandan, özellikle sahte belge kullanmak suretiyle haksız KDV iadesi alma çabalarının önlenmesi gereği hepimizin malumudur. Sonuç olarak son derece katılımcı bir ortamda hazırlanan ve ilgili hemen hemen herkesin görüş ve önerileri alınarak yapılan bu tebliğ çalışması ile ihracat başta olmak üzere KDV’den arındırılması gereken işlemlerde KDV iade süreci net olarak tanımlanırken, haksız KDV iadesi almaya yönelik çabaların önlenmesi için de gerekli tedbirler alınmaktadır. Hazırlanmakta olan genel tebliğin Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”