TİM Akademi Seminerleri (TİMAKADEMİ2023)Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 26.04.2013 tarih ve 865 sayılı yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planlarına binaen 26 sektöre mensup üretici ihracatçı firmalara yönelik, stratejik oyun planının oluşturularak, haritalama ve uygulanma çalışmasını içeren eğitimler yapacağı, böylelikle firmalarda 2023 hedefine ulaşmada farkındalık yaratılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslar arası ticaretteki rekabet güçlerinin arttırılmasının amaçlandığı belirtilmekte olup, TİMAKADEMİ2023 çerçevesinde, çeşitli eğitim, konferans, bilgilendirme ve toplantıların organize edileceği bildirilmekte, İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilecek toplantıların, gerek görüldüğünde başka illere de taşınacak olduğu, 2013 yılında 26 sektörü kapsayan 10 organizasyonun İstanbul’da, 2014 yılında ise 10 ilde yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, seminerlerin genel içeriğinin; 2023 Türkiye İhracat Stratejisine binaen şirketlerin eylem planlarının oluşturulması, Dünya-Türkiye-Sektörler genel perspektifinin incelenmesi, 2023 yılına gelindiğinde dünyada, Türkiye’de ve sektörlerde neler olacağına dair soruların irdelenmesi, büyüme dinamikleri/gereklilikleri, firma uygulamalarının değerlendirilmesi, hedef pazarlar, hedef pazar algısı ve hedef pazarı belirleyen ana dinamiklerin tartışılması ve süreci tetikleyecek devlet yardımları olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, TİMAKADEMİ2023 kapsamında aşağıda yer alan seminerlerin organizasyonunu gerçekleştiren Etki İletişim firması eşgüdümünde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Kesinleşen Seminer Tarihleri:

Seminer: 23 Mayıs 2013 ( Hazır Giyim + Deri Sektörü)

Seminer: 29 Mayıs 2013 (Makine+İklimlendirme+Savunma Sanayi)

Seminer: 5 Haziran 2013 (Kimya Sektörü)