Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin Kullanımı Hk. 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin Kullanımı Hk.

Duyuru Özeti:

Ticaret Bakanlığınca Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 2019/7 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Destek Yönetim Sistemini  – DYS: Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan sitem olarak tanımlanmaktadır.

DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web sayfasında ilan edilecek olup, daha öncesinde ilgili işlemeler için yapılan başvurulara bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

DYS üzerinden işlem yapılabilmesi için, yararlanıcıların sisteme tanımlanması ve yetkilendirilmiş kullanıcıların belirlenerek yine sisteme tanıtılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.  

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net