Tıbbi Olmayan Aseptik Torbaların KDV Oranı HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Tıbbi Olmayan Aseptik Torbaların KDV Oranı  Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

(II) sayılı listenin B/22' nci sırasında %8 KDV'ye tabi olan, 39 uncu fasıla ilişkin hususlar aşağıdaki tablo yer almaktadır.
 

39. Fasıl

Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)

Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazışmalarında; meyve sularında kullanılmak için ithal edildiği ifade edilen ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3923.21.00.00.11, 3923.21.00.00.19, 3923.29.10.00.11, 3923.29.90.00.11 ve 3923.29.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarında sınıflandırılan tıbbi olmayan aseptik torbaların, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin B/22' nci sırası kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, tıbbi olmayan aseptik torbaların genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net