thalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/3)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/3)
Kapsam
MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarakülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Yalnız Golf Arabaları)

5.500

 
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Tebliğ eki için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141205-13-1.doc