thalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğDeğiştirilmeden önceki hali : En az bir dış yüzü bu fasılın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar