Test Ve Deneme Amacıyla Getirilen Eşyanın Geçici İthalatı Genelge (2014/6)T.C

 

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : 72093537.10.06.01-31

 Konu  : Test ve deneme  amacıyla  getirilen esyanın  geçici ithalatı                      18/06/2014

GENELGE

(2014/16)

 İlgi     : 31/08/2010 tarih ve 2010-9 Sayılı Genelge.

2009/15481 Sayılı Bakanlar   Kurulu  Karanrı eki 4458  Sayılı  Gümrük  Kanununun  Bazı Maddelerinin uygulanması   Hakkında    Kararın  34   üncü   maddesinin    birinci   fikrasmm   (c)  bendi   ile   test   ve denemeye   tabi tutulmak  amacıyla  gönderilen   esyanın  tam  muafiyet  kapsamında   gecici  ithalatının yapılması   öngörülmüstür.   Karann   44 üncü maddesinin   birinci  fıkrası  uyarınca  gecici  ithalat  rejimi kapsamında  Türkiye  Gümrük Bolgesine   girecek  eşya icin  gecici  ithalatın  amaci,  esyanm  kullamm yeri  dikkate   alinarak Bakanlıkca  gecici  ithalat  süresi  belirlenmektedir.    Ancak  bu  süre,  Gümrük Kanununun   130 uncu  maddesinin   üçüncü  fıkrasinda   belirtilen   usul  ve esaslar  uyarınca   uzatılmış süreler haric hicbir kosulda  yirmidort  ayı gecemez,

 Bu  bağlamda,    Kararın   34  uncü   maddesinin    birinci   fikrasının    (c)  bendinde   belirtilen   test   ve denemeye    tabi   tutulmak   amacıyla  gönderilen  esyanın;  Bilim,   Sanayi   ve  Teknoloji   Bakanhgi tarafından   Ar-Ge  Merkezi  Belgesi  verilen   firmalar  tarafından   gecici  ithal edilmesi  durumunda   24 aya  kadar  tam  muafiyet   kapsamında   gecici  ithal  edilmesi,   diger  firmalar  tarafından   gecici  ithal edilmesi  halinde  ise 6 ay süreyle tam muafiyet  kapsammda  gecici  ithal edilmesi  mümkündür.

 Söz  konusu   eşya  icin   süre  uzatım   talebinde  bulunulması    durumunda,    süre  uzatım   talebinin yetkilendirilmiş     gümrük   müsaviri    tarafından    düzenlenecek    GC 1  kodlu   tespit   raporuna    gore Gümrük  Yonetmeliginin   380 nci  maddesi  kapsarmında   gümrük  idaresince  degerlendirilmesi,    sure uzatımının uygun  bulunmasi  halinde  ek süre boyunca  tam muafiyet  uygulamasma   devam  edilmesi gerekmektedir.

Diger  taraftan,   gecici  ithalat  rejimi  kapsammda   test ve  denemeye  tabi  tutulması  sonucunda   hasar goren,  bozulan  veya  bir daha  kullanılamayacak    hale  gelen  eşyanm,  Gümruk  Kanununun   164 üncü maddesinin    birinci   fıkrası   cercevesinde    hazineye   hicbir   masraf   getirmeyecek    sekilde   gumruk idaresinin  gozetiminde   imhasi  mümkün  bulunmakta   olup,  imhasi  talep  edilen  soz  konusu  esyanın tahrip    olmasının     Kanunun     186    ncı   maddesinde     belirtilen     nedenlerden     kaynaklandığının kanıtlanması  halinde  gümrük yükümlülügü dogmamaktadır.

İlgide kayıtlı  Genelge  yürürlükten  kaldırımıştır.
Bilgi ve geregini  rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan  a.
Mustesar

DAGITIM

Gümrük ve Ticaret  Bölge  Müdürlükleri