Tereyağı İhracatına Belirli Bir Süreliğine İzin Verilmesi Hk.  (0405.10)

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri 

Konu:  Tereyağı İhracatına Belirli Bir Süreliğine İzin Verilmesi Hk.  (0405.10)

Duyuru Özeti:

İhracatta yetkili merci Ticaret Bakanlığı olup, gerek görülmesi halinde yetkilerin kullanılması sırasında ilgili diğer kurum ve kuruluşlar görevlendirilebilmektedir.

Belirlenen bazı tarım ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmıştır,  

14.04.2022 tarihli yazı ile;

Tarım Bakanlığı, ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için 0405.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlandığına dair yazıyı paylaşmıştı.

25.07.2022 tarihli yeni bir yazı ile;

Sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan değerlendirmeye göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 03.10.2022 tarihine kadar çıkışına izin verileceği duyurulmuştur.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net