Teminat Mektupları ve Eski Teminat Mektuplarında Zamanaşımı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Teminat Mektupları ve Eski Teminat Mektuplarında Zamanaşımı Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü teminat mektuplarına ilişkin tereddütleri gidermek üzere “Teminat Mektuplarında Zamanaşımı” ve "Eski Teminat Mektupları” başlıklı iki farklı yazı paylaşmıştır.

Düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen teminat mektuplarının zamanaşımına uğradığının ileri sürülmesi ve bu kapsamdaki süresiz teminat mektupları ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusundaki tereddütlere ilişkin 05.11.2021 Tarihli Yazıda;

Süresiz teminat mektubundan doğan sorumluluğun alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacağı, riskin gerçekleşmesinden sonra bankadan ödeme talebinde bulunulmasıyla borcun muaccel hale geleceği, dolayısıyla düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen süresiz teminat mektuplarının düzenlendiği tarihten itibaren değil, riskin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde zamanaşımına uğrayacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yılı geçen ancak, hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş olan teminat mektuplarının muhasebe birimlerinin kayıtlarından çıkarılıp çıkarılmayacağına dair tereddütlere ilişkin 11.11.2021 Tarihli Yazıda;

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından alına görüşe istinaden, ilgili muhasebe biriminde bulunan, ancak hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş 980,00 TL ve altındaki teminat mektuplarından düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin, ilgili 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 09.08.2016 tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla ilgili muhasebe birimince kayıtlardan çıkarılmasında bir sakınca olmadığı ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net