Teminat Mektubu İşlemlerinde Temasın Azaltılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu: Teminat Mektubu İşlemlerinde Temasın Azaltılması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük İdarelerinde temasın azaltılmasına yönelik tedbirler kapsamında “Teminat Mektubu İşlemleri” konulu, 53931795 sayılı bir dağıtımlı yazı yayımlanmıştır.

E-teminat mektup işlemlerine ilişkin taleplerinin firma dilekçelerinde e-teminat mektup bilgileri ile temsile ilişkin vekaletname, imza sirküleri örneklerine de yer verilmesi suretiyle ilgili gümrük idarelerine fax yoluyla ya da ilgili gümrük müdürlüklerinin KEP adreslerine iletilmesi halinde işleme alınabileceği, BİLGE sistemi üzerinden e-teminat mektuplarına ilişkin yapılan işlem bilgilerinin gerek ilgili bankalara gerekse ilgili saymanlıklarla sistem üzerinden aktarıldığından herhangi teyit işlemine bu kapsamda ihtiyaç duyulmadığı ifade edilmektedir.

Kağıt ortamda düzenlenen mektupların iadelerine ilişkin taleplerin de, yine ilgili gümrük idarelerine yukarıda belirtilen şekilde iletilmesinin mümkün olduğu, kağıt olarak düzenlenen ve ilgili saymanlıklarda muhafaza edilen teminat mektuplarının iadelerin uygunluğuna yönelik bildirimlerin temasa yer vermeyecek şekilde yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net