Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanlarınının İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük Müdürlüklerinin Belirlenmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Telekomünikasyon

Konu: Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanlarınının İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük Müdürlüklerinin Belirlenmesi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesini düzenleyen 130 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 151 seri no.lu Tebliğ, 20/05/2018 tarihli 30426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan düzenleme ile; bahse konu Tebliğ’in  3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda geçen “Halkalı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi,  “Muratbey Gümrük Müdürlüğü” ibaresi ile değiştirilmiş, ayrıca tablonun 13 üncü sırasına “Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.